ALGEMENE VOORWAARDEN


Iedere serieuze salon heeft Algemene Voorwaarden, zo ook onze salon. Op deze manier is het direct duidelijk welke rechten en plichten er gelden voor zowel de klant als de salon. Jij als klant weet precies waar je aan toe bent, daarom is het handig om dit gedeelte even door te lezen. Op die manier kom je in de toekomst niet voor verrassingen te staan!


Algemeen:
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en/of transactie tussen de salon en de klant waarop onze salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Diensten:
- Onze salon zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
- Onze salon zal de klant inlichten over financiële consequenties v.d. wijzigen en aanvulling van de behandeling. 
- Onze salon plaatst GEEN nagelverlenging of versteviging bij een leeftijd onder de 18 jaar.  

Afspraken:
- Het maken van een afspraak op welke wijze dan ook zijn bindend, de klant gaat hierbij akkoord met de huisregels en/of algemene voorwaarden van onze salon en geeft aan hiervan op de hoogte te zijn.
- Afspraken worden altijd bevestigd per mail, geen mail dan staat de afspraak ook niet in ons systeem. (controleer altijd even je spambox).
- Het tijdig maken van een vervolg afspraak is de verantwoording van de klant zelf.   VOL=VOL
- Kom alleen (dus óók geen kinderen), de ruimte is beperkt. 
- Er mag niet gegeten of gerookt worden in de salon!
- Om praktische redenen is het gebruik van de mobiele telefoon niet toegestaan tijdens de behandeling.
- Wanneer er een schimmel en/of bacterie op de nagel(s) wordt geconstateerd, zal ik je doorverwijzen naar een huisarts en de behandeling staken!

Te laat / Annuleren en verzetten:
- Bij 10 minuten te laat vervalt je afspraak om verdere uitloop te voorkomen, ter compensatie voor de gereserveerde tijd wordt € 12,50 in rekening gebracht.
- Je afspraak kun je 48 uur van te voren KOSTELOOS verzetten en/of annuleren.
- Bij 24 uur van te voren verzetten en/of annuleren wordt er 50% van het geboekte behandelingsbedrag in rekening gebracht. Een nieuwe afspraak kan pas ingepland worden als deze kosten zijn voldaan!
- Bij  NIET of  NIET TIJDIG annuleren wordt een totale behandelingsbedrag in rekening gebracht! Een nieuwe afspraak kan pas ingepland worden als deze kosten zijn voldaan!
- Bij herhaaldelijk annuleren en/of verzetten van een afspraak (3x) of combinatie hiervan, word er een aanbetaling gevraagd. Wanneer aanbetaling is voldaan staat de afspraak definitief in ons systeem. Bij het NIET nakomen, annuleren en/of wijzigen van deze afspraak  komt je aanbetaling en afspraak te vervallen! 
LET OP! GEEN AANBETALING = GEEN AFSPRAAK!  YOUR DEPOSIT WILL NOT BE REFUNDED!!! HOU HIER REKENING MEE..
Bij het afrekenen van de behandeling zal aan het einde jouw aanbetaling in mindering worden gebracht.

Tarieven en betaling:
- Onze salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en/of sociale media kanalen.
- De gemelde prijzen zijn inclusief btw. 
- Een prijswijziging vermelden we enkele dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website en/of sociale media kanalen. 
- Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
- De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten  te voldoen. 
- Betalingen zijn via pin  en/of á contant en zijn NIET in termijnen mogelijk te voldoen.
- Er bestaat geen herroepingsrecht, er wordt nooit geld teruggegeven, dit i.v.m. ingestoken arbeidstijd en product verbruik.

Persoonsgegeven en privacy:
De klant voorziet onze salon tijdens de eerste behandeling van alle gegevens die relevant zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling(en). En geeft hierbij aan op de hoogte te zijn van het privacy beleid welke onze salon voert en deze te accepteren. Dit houdt in dat u persoonlijke informatie zoals telefoon en email die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. ( AVG Privacy Wetgeving).

Geheimhouding:
Onze salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant vertelt tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak onze salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid:
- Onze salon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, leeftijd, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 
- Onze salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging en diefstal:
Indien de klant schade toebrengt aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen in onze salon zal klant aansprakelijk worden gesteld. Diefstal wordt door de salon altijd gemeld bij de politie.

Cadeaubonnen: 
- Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na afgiftedatum en zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
- Wanneer niet het gehele bedrag wordt uitgegeven, zal het resterende geld NIET terug worden betaald.
- Cadeaubonnen zijn niet geldig in combinatie met andere acties.
- Cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar aan andere personen.
- Cadeaubonnen die door onze salon gratis ter beschikking zijn gesteld, als prijs voor loting of iets dergelijks, kunnen NIET verzilverd worden voor producten.
 - Cadeaubonnen zijn alleen geldig met handtekening/paraaf  en bonnummer die door NailCity by Shieka zijn ingevuld.

Loyalty Spaarpunten:
- Loyalty Spaarpunten zijn niet inwisselbaar op producten.
- Loyalty Spaarpunten zijn alleen inwisselbaar op reguliere behandelingen. (niet op reparaties of nail art)
- Loyalty Spaarpunten Korting is geldig vanaf € 5,- euro tot max € 10,- euro.
- Loyalty Spaarpunten zijn niet overdraagbaar aan andere personen.

Garantie: 
Onze salon geeft een garantie van 1 week op de behandelingen, deze garantie komt te vervallen indien:
- Tijdens de garantieweek wordt een nagelreparatie kosteloos gedaan, na de garantieweek wordt er € 6,95 per nagel gerekend.
- de klant de adviezen niet heeft opgevolgd m.b.t. lengte, vorm, dikte e.d., medicijn gebruik of zwangerschap.
- de klant het onderhoud door een andere salon heeft laten doen.
- de klant zelf zijn/haar nagels korter heeft gevijld of geknipt.
- de klant de kunstnagels heeft afgebeten, opzettelijk heeft afgebroken of nagels gebroken zijn door extreme activiteiten zoals sport of klussen.
- de klant de nagels niet volgens de aanwijzingen heeft gebruikt bijv. het werken met chemicaliën of agressieve schoonmaakproducten.
- de klant het advies om medische hulp te zoeken, niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
- de klant tijdens de behandeling aangeeft, het advies van onze salon op eigen risico niet wenst op te volgen.

Klachten:
- Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze  zo spoedig mogelijk aan onze salon gemeld te worden.
- Onze salon zal met een gepaste oplossing komen en/of indien klacht gegrond is, zal onze salon de behandeling opnieuw verrichten. 
- Onze salon betaald GEEN geld terug indien onze salon en klager niet tot overeenstemming komen.

Gedrag
Indien een klant zich niet volgens de algemeen aanvaarde normen gedraagt en dit ook na waarschuwingen, schade of onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft onze salon het recht de behandeling gelijk te stoppen en zal de klant de gehele behandeling te laten voldoen. Tevens wordt er melding gemaakt bij politie.

Nail Art:
- Alle Nail Art voorbeelden die onze salon toont dient slechts als aanduiding, het eindresultaat hoeft niet identiek te zijn (het betreft hier handwerk en identieke kopieën zijn onmogelijk). 
- Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij NailCity by Shieka, indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, dient hier vooraf toestemming voor gevraagd te worden aan NailCity by Shieka. 
- NailCity by Shieka heeft het recht om hiervoor een redelijke vergoeding te vragen.

Op elke overeenkomst tussen NailCity and Dreads en klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. 
 

 


 

 

 

NailCity by Shieka is gevestigd op de 1e etage. 

Parkeren kan men zowel voor de deur, daarnaast is erin de straat voldoende parkeerplek aanwezig.  

 

 

E-mailen
Bellen
Map
Instagram